Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


неделя, 22 май 2011 г.

Да представяме себе си на Бога

Да представяме себе си на Бога

Божието решение за старата природа може да се обобщи с една дума:екзекуция. Екзекуцията се случи на кръста, когато Исус умря и нашият стар човек беше разпнат с Него. Как прилагаме това Божие решение в живота си?


 Наставленията на Павел могат да бъдат следвани само от тези, които са положили вярата си в Исус и са приели Неговата заместителна жертва за себе си. Някой е казал: „Ако искаш някога да стигнеш до небето, трябва да се научиш да казваш „не“. Това със сигурност е истина. Павел ни посочва, че трябва да решим в ума си и да застанем твърдо срещу греха. И грехът и Сатана могат да разпознаят между това, когато само говорим думи и кога наистина имаме пред вид това, което казваме. Ние трябва да прокламираме тези думи с увереност. Тогава, чрез вяра в Исус нашата воля е освободена от доминирането на греха.  Нашата отговорност е да упражняваме волята си правилно. Бог няма да направи това вместо нас. Това е точката, при която трябва да разпознаваме нашата отговорност да наглеждаме и насочваме волята си.

Отклик на вяра: Благодаря Ти, Исусе, за Твоята победа на кръста. Аз сега заставам и прокламирам, че грехът и Сатана нямат никакво право и никаква сила върху мен. Частите на моето тяло са инструменти на правдата, предадени на Бога за да му служат и да бъдат за Негова слава. Амин.

Дерек Принс

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/


Няма коментари:

Публикуване на коментар