Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


вторник, 11 януари 2011 г.

Обитаващият Свят Дух

Обитаващият Свят Дух


Една много ясна черта за всяка личност е нейната способност да говори. На Петдесятница Святият Дух слезе от небето и говори на „чужди езици” чрез учениците (Деяния 2:4). Чрез това Той показа, че идва като Личност, за да обитава на земята. Сега Той е постоянният, личен представител на Божеството, който пребивава на земята. От Петдесятница насам, всеки път когато Святият Дух идва, за да живее като Личност в тялото на вярващия, Той изявява присъствието Си като говори чрез устата на този вярващ на нов език, предаден свръхестествено.

Всъщност Той казва: „Сега знаете, че Аз съм тука като Личност, за да обитавам във вашите тела.“ Поради тази причина в 1 Кор. 6:19 Павел казва: „Или не знаете, че вашето тяло е храм на Светия Дух, който е във вас, когото имате от Бога?“ Той подчертава, че говоренето на езици не е просто кратко свръхестествено преживяване, а божествен белег, че Святият Дух като Личност живее в тялото на вярващия и по този начин го прави свещен храм. Тази истина задължава всеки вярващ да пази тялото си в състояние на святост, което е подходящо за Божия храм.

Отклик на вяра: Благодаря Ти, Господи, за кръвта на Исус и за работата на Твоя Свят Дух. Аз заявявам, че тялото ми е храм на Святия Дух, изкупен, очистен чрез кръвта на Исус. Амин!

Дерек Принс

Благословение!
http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Няма коментари:

Публикуване на коментар