Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


неделя, 23 ноември 2014 г.

Ние сме победители чрез Исус Христос!

Ние сме победители чрез Исус Христос!


Бог бди над вас, така че Той не се вслушва във вашите страхове. Доверете се на Бога, и не се поддавахте на страховете си. Това е избор.
В 2 Коринтяни 1:10 се казва, че Бог от такива ужасни опасности ни е спасил, и нашата надежда е в Него, че той ще ни спаси отново.

Божието обещание към вярващите е, без значение какво се случва с нас, това работи за наше добро - ако ние Го обичаме и Го следваме. Ако вие сте вярващ, Библията казва, че всичко съдействува за добро за тези, които любят Бога (Римляни 8:28). Не, че всички неща са добри,но че те съдействуват заедно за доброто,и това означава, че ние трябва да престанем да се вслушваме в нашите страхове.
Не съществуват трудност, травма, поражение, или бедствие в живота на вярващия, че Бог да не може в крайна сметка да ни даде добър изход. Така че ние не трябва да се страхуваме за бъдещето.

Страховете водят до неверие и показват, че ние не се доверявате на Бога. Доверете се на Бог във всичко. Заменете страховете си с доверие към Бог.

Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо, с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса. (Филипяни 4:6-7)

http://rickwarren.org/devotional/english/don't-give-in-to-your-fears2

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Няма коментари:

Публикуване на коментар